450,000 złotych dofinansowania!

Na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej* możesz skorzystać z dofinansowania projektów przeznaczonych na podniesienie innowacyjności w Twojej firmie.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych do dofinansowania wynosi 100 000 PLN,

maksymalna wartość 1 000 000 PLN.

Intensywność wsparcia dla mikro- i małych przedsiębiorców wynosi do 45% wydatków
kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Dofinansowanie obejmuje wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej, np.:

-wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług,

-dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

W ramach konkursu możliwe są do realizacji projekty dotyczące:

– zakupu ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne mogą dotyczyć:

założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu;

Zgodnie z ww. definicją można rozróżnić:

– innowację produktową – oznaczającą wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia,

– innowację procesową – oznaczającą wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy.

W ramach wsparcia możliwe będzie także dofinansowanie inwestycji prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, np. ograniczające materiało-, wodochłonność procesu produkcyjnego oraz wprowadzania nowoczesnych rozwiązań (technologii) dotyczących przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych i niskoemisyjnych technologii), co w konsekwencji zapewni ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych (z wyłączeniem wprowadzania technologii mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie).

Wnioski można składać w terminie od 27 października 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Chcesz wiedzieć więcej zadzwoń: 514 512 579.

PODZIEL SIĘ ARTYKUŁEM

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

NASZE ARTYKUŁY

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ DZIŚ!

Jeżeli potrzebujesz fachowej usługi w zakresie finansów swojej firmy, skontaktuj się z nami już dzisiaj. Im szybciej rozpoczniemy współpracę, tym więcej będziemy mogli dla Ciebie zrobić!

skontaktuj się z nami

Monika
Szulak - Olesiak

Prezes zarządu

Arkadiusz
Grabowiecki

Członek zarządu

Napisz do nas

Finanse i księgowość. Usługi finansowe dla firm.

KONTAKT

MEDIA