„Estoński CIT” dla spółek.

„Estoński CIT” dla spółek
od stycznia 2021.

System podatkowy w Estonii jest prosty i przejrzysty. Przedsiębiorca nalicza podatek dochodowy przy wypłacie pieniędzy poza firmę, a skoro nie ma podatku nie trzeba go wyliczać. Firmy reinwestując zarobione środki rozwijają się, korzysta również budżet państwa.

Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza dwa, nowe rozwiązania podatkowe w naszym kraju:

– tzw. „estoński CIT” (ryczałt od dochodów spółek kapitałowych) oraz

– specjalny fundusz inwestycyjny.

Wprowadzenie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych umożliwia podatnikom zapłatę podatku dopiero w momencie wypłaty zysków ze spółki.

Celem wprowadzenia funduszu inwestycyjnego jest umożliwienie spółce zaliczenia odpisów na taki rachunek do kosztów uzyskania przychodów.

Z estońskiego CIT od stycznia 2021 r. będą mogły skorzystać spółki kapitałowe (spółki z o.o. oraz akcyjne) których:

 • udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne,
 • roczny poziom przychodów brutto nie przekracza 100 mln zł, 
 • wypracowany zysk zostanie przeznaczony na inwestycje w firmie, lub zwiększenie wynagrodzeń,
 • przychody pasywne (np. z wierzytelności, odsetek) nie przewyższają przychodów
  z działalności operacyjnej, oraz
 • nie posiadają udziałów w innych podmiotach,
 • zatrudniają co najmniej 3 pracowników (z wyłączeniem udziałowców).

Ministerstw Finansów w takiej to oto formie  zachęca do tego rozwiązania:

„To nowoczesny sposób opodatkowania, który promuje inwestycje
i minimalizuje formalności przy rozliczeniu podatków.”

Wg Ministerstwa wprowadzenie „estońskiego CIT” przyczyni się do rozwoju firm, wzrostu kapitałów własnych przedsiębiorstw, poprawi płynność finansową, zdolność kredytową
i produktywność firm.

Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/estonski-cit

Ale czy faktycznie „estoński CIT” jest tak korzystny i prosty?

Eksperci są sceptyczni.

Niewątpliwie korzyścią dla podatników jest możliwość odroczenia zapłaty podatku do momentu wypłaty zysku ze spółki oraz brak konieczności prowadzenia odrębnej ewidencji podatkowej.

Jednakże wybór „estońskiego CIT” oznacza dla spółki:

 • utratę możliwości odliczenia darowizn oraz ulg B+R, IP Box,
 • odroczenie płatności podatku, a nie jego obniżenie,
 • brak możliwości korzystania z tzw. ulgi za złe długi,
 • konieczność zapłaty podatku między innymi od tzw. ukrytych zysków (np. płatności przekazywane na rzecz wspólnika).

Nakłady na cele inwestycyjne, o których mowa w ustawie dotyczą tylko środków trwałych. Inwestycje nie obejmują wartości niematerialnych
i prawnych oraz nieruchomości.

Jedno jest pewne: decyzja o zmianie formy opodatkowania musi być poprzedzona przeprowadzeniem przez spółkę wnikliwej analizy warunków, korzyści oraz potencjalnych zagrożeń.

PODZIEL SIĘ ARTYKUŁEM

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

NASZE ARTYKUŁY

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ DZIŚ!

Jeżeli potrzebujesz fachowej usługi w zakresie finansów swojej firmy, skontaktuj się z nami już dzisiaj. Im szybciej rozpoczniemy współpracę, tym więcej będziemy mogli dla Ciebie zrobić!

skontaktuj się z nami

Monika
Szulak - Olesiak

Prezes zarządu

Arkadiusz
Grabowiecki

Członek zarządu

Napisz do nas

Finanse i księgowość. Usługi finansowe dla firm.

KONTAKT

MEDIA