MAŁY, WIELKI ZUS.

Ulgi dla przedsiębiorców

Prowadzący działalność gospodarczą muszą liczyć się z koniecznością opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Dla wielu firm, szczególnie teraz, płatności do ZUS stanowią znaczne obciążenie.

Dlatego warto zastanowić się nad możliwością skorzystania z ulg i zwolnień.

1. ULGA NA START

Jeśli:

–  rozpoczynasz działalność gospodarczą po raz pierwszy albo ponownie po okresie co najmniej 60 miesięcy od zawieszenia lub zakończenia poprzedniej działalności, oraz

– w ramach tej działalności nie będziesz wykonywał dostaw/usług dla byłego pracodawcy (w tym samym zakresie w jakim byłeś zatrudniony),

możesz skorzystać z tzw. ulgi na start.

Przez okres 6 miesięcy nie opłacasz składek na ubezpieczenie społeczne. Obowiązkowa jest składka zdrowotna, która w 2021 roku wynosi 381,81 zł (opłacana miesięcznie).

2. MAŁY ZUS – preferencyjne składki

Jeśli:

–  prowadzisz działalność gospodarczą po raz pierwszy albo ponownie po okresie co najmniej 60 miesięcy od zawieszenia lub zakończenia poprzedniej działalności, oraz

– w ramach tej działalności nie będziesz wykonywał dostaw/usług dla byłego pracodawcy (w tym samym zakresie w jakim byłeś zatrudniony),

możesz skorzystać z preferencyjnej składki.

Preferencyjne składki możesz opłacać przez 24 kolejne miesiące kalendarzowe. Naliczasz je od zadeklarowanej przez Ciebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

Przedsiębiorca korzystający z preferencyjnej składki w 2021 roku zapłaci:

647,59 zł składki ZUS wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, lub

627,01 zł składki ZUS bez chorobowego.

3. MAŁY ZUS PLUS.

Jeśli:

– prowadzisz działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,

– prowadziłeś tą działalność przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym i

– uzyskałeś przychód z działalności za 2020 rok nie przekraczający
120 tys. zł.,

– nie podlegałeś w 2020 r. ubezpieczeniom z tytułu innej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz

– nie wykonywałeś w ramach prowadzonej działalności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy tych samych prac, które wykonywałeś wcześniej
w ramach stosunku pracy (w 2020 r. lub w 2021 r.),

możesz skorzystać z tzw. Małego ZUS Plus.

Wysokość składek uzależniona jest od dochodu, a przywilej opłacania niższych składek przysługuje przez okres 36 miesięcy.

Preferencyjna stawka nie obejmuje składki zdrowotnej, która płacona jest w pełnej wysokości.

W praktyce składki ZUS od dochodu:

  • nie będą niższe od preferencyjnych składek opłacanych przez pierwsze 2 lata prowadzenia firmy (w 2021 roku –  647,59 zł) oraz
  • nie będą wyższe od składki bez ulg (w 2021 roku – 1457,49 zł).

W celu ustalenia podstawy, od której będziesz opłacał ulgowe składki warto skorzystać z kalkulatora umieszczonego na stronie ZUS:

https://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/maly-zus-mdg-/kalkulator-mdg

4. DZIAŁALNOŚĆ NIEEWIDENCJONOWANA.

Jeśli prowadzisz działalność nieewidencjonowaną nie jesteś objęty obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym.

Działalność nie podlega obowiązkowi rejestracji, jeśli:

– wykonywana jest przez osobę fizyczną,

– przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz

– osoba ta w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

W 2021 płaca minimalna wynosi 2800 zł co oznacza, że jeśli miesięczny przychód z działalności nie przekracza kwoty 1400 zł, działalność ta nie musi być zarejestrowana.

Masz pytania? Zadzwoń!

W kolejnym artykule ulgi i zwolnienia dla pracowników.

PODZIEL SIĘ ARTYKUŁEM

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

NASZE ARTYKUŁY

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ DZIŚ!

Jeżeli potrzebujesz fachowej usługi w zakresie finansów swojej firmy, skontaktuj się z nami już dzisiaj. Im szybciej rozpoczniemy współpracę, tym więcej będziemy mogli dla Ciebie zrobić!

skontaktuj się z nami

Monika
Szulak - Olesiak

Prezes zarządu

Arkadiusz
Grabowiecki

Członek zarządu

Napisz do nas

Finanse i księgowość. Usługi finansowe dla firm.

KONTAKT

MEDIA