Zryczałtowany podatek dochodowy. Czy to się opłaca?

Zryczałtowany podatek dochodowy.

Czy to się opłaca?

Nowelizacja ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z 28 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2123) wprowadziła:

– wzrost limitu przychodów umożliwiający stosowanie ryczałtu (do 2 mln EUR rocznie), oraz

– znacznie poszerzyła rodzaje działalności gospodarczych, które będą mogły skorzystać z tej formy opodatkowania.

Przepisy, które wykluczały wiele usług i wolne zawody z tej formy opodatkowania zostały uchylone.

Od 2021 roku tylko 4 rodzaje działalności nie będą mogły skorzystać z ryczałtu, tj.: apteki, kantory wymiany walut, handel częściami i akcesoriami do pojazdów oraz przedsiębiorcy wytwarzający wyrobów podlegające akcyzie.

Ale, czy ta forma opodatkowania jest opłacalna?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stanowi uproszczoną formą opodatkowania. Podatek naliczany jest od przychodu co oznacza brak możliwości odliczenia kosztów.

Odliczeniu mogą podlegać:

– zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

– ulgi tj. rehabilitacyjna, internetowa oraz darowizna na określone cele.

A więc opłacalność ryczałtu będzie uzależniona od wysokości kosztów ponoszonych przez przedsiębiorcę oraz stawki zryczałtowanego podatku obowiązującej w danej branży.

I tak dla przykładu:

– 3% stawka podatku obejmuje przychody m.in. z usług gastronomicznych (z wyjątkiem sprzedaży  napojów o zawartości alkoholu pow. 1,5%),

– 5,5% stawka obejmuje  przychody m. in. z usług budowlanych i transportowych (ładowność pow. 2 ton),

– 8,5% stawka dotyczy przychodów m.in. w zakresie edukacji, wynajmu nieruchomości (do 100 tys. zł przychodu rocznie).

Ale już wolne zawody tj. lekarz, adwokat, czy agent ubezpieczeniowy będą musiały zapłacić stawkę podatku w wysokości 17%.

Dlatego przed podjęciem decyzji warto przeprowadzić analizę opłacalności i szczegółowo sprawdzić stawki jakie dotyczą danej działalności.

PODZIEL SIĘ ARTYKUŁEM

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

NASZE ARTYKUŁY

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ DZIŚ!

Jeżeli potrzebujesz fachowej usługi w zakresie finansów swojej firmy, skontaktuj się z nami już dzisiaj. Im szybciej rozpoczniemy współpracę, tym więcej będziemy mogli dla Ciebie zrobić!

skontaktuj się z nami

Monika
Szulak - Olesiak

Prezes zarządu

Arkadiusz
Grabowiecki

Członek zarządu

Napisz do nas

Finanse i księgowość. Usługi finansowe dla firm.

KONTAKT

MEDIA